Compartimente

Compartiment cultura

Susţinerea culturii tradiţionale, a etnografiei şi folclorului, promovarea valorilor culturale locale precum si sprijinirea activităţilor culturale pentru toţi cetățenii comunei.

Situații de Urgență și Protecția Mediului

Preîntâmpinarea, reducerea și eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora.

Compartiment administrativ și gospodărire

Asigurarea functionarii administrative a comunei de catre angajatii primariei.

Compartiment Registru Agricol

Asigura tinerea la zi a registrelor agricole, atat pe support de hartie, cat si in format electronic si RAN.

Compartiment Asistenta Socială

Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistenţă socială

 

 

 

Compartimentul Resurse Umane

Elaborează organigrama, statul de funcţii, numărul de personal, pentru aparatul propriu de specialitate şi le supune aprobării Consiliului Local

 

Compartiment Juridic

Urmareste legalitatea tuturor operatiunilor desfasurate la nivelul Primariei si al Consiliului local.

 

 

 

Compartiment Stare Civilă

Întocmește la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;

Birou Financiar - Contabil

Urmăreste si evidentiază totalitatea investitiilor realizate din bugetul consolidat al Comunei Budilat, din alte surse, programe de finantare nerambursabile, programe guvernamentale.

 

 

Compartiment Achiziții Publice

Aplica principiile care stau la baza contractului de achizitie publica, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor, asumarea raspunderii;

Compartiment Registratura si relatii cu publicul

Inregistreaza corespondenta primita pe e-mail, fax, posta sau personal in registrul unic de intrare-iesire

 

 

 

Compartimentul Politie locala

Soluţionarea și transmiterea răspunsurilor în termenul legal la toate adresele, cererile, petiţiile, reclamaţiile sau sugestiile repartizate

 

 

Primar

Irimia Marsavela
Irimia MarsavelaPrimar
Vă mulţumesc pentru că aţi ales să utilizaţi şi acest canal de comunicare, o modalitate prin care Primăria Comunei Budila este mai aproape de cetăţenii şi oaspeţii săi, dar şi o platformă menită a îmbunătăţi activitatea de comunicare atât dinspre comuna către cetăţean, cât şi în sens invers. Mulţumesc tuturor celor din Budila pentru interesul pe care îl manifestă faţă de toate evenimentele, noutăţile şi activităţile de interes public. În această direcţie doresc să susţin implicarea nemijlocită a acestora pentru ca Budila, centru economic, istoric şi religios să continue să se dezvolte, păstrând totodată tradiţia şi valorile care l-au consacrat. Cu respect!

Puncte forte ale comunei Budila

Agricultura și dezvoltare rurală
  • Existenta conditiilor si traditiei pentru dezvoltarea activitatii zootehnice in comuna, in special a bovinelor
  • Folosirea predominanta a ingrasamintelor naturale in agriocultura
  • Conditii favorabile pentru productia agricola, suprafete importante de teren arabil
  • Predominanta pasunilor si a fanetelor permite dezvoltarea sectorului zootehnic
  • Cursurile de apa(Tarlung si Morii) au debite importante ce pot fi folosite pentru crearea unui sistem de irigatii

Comuna Budila

0
Suprafața totala
0
Populație
0
Locuințe
0
Persoane juridice

Noutăți

Consiliul Local

Chifu Sandu
Chifu SanduConsilier Local - PNL
Farkas Stefan Gabriel
Farkas Stefan GabrielConsilier Local - USR PLUS
Marsavela Vasile
Marsavela VasileConsilier Local - PNL
Vlad Constantin
Vlad ConstantinConsilier Local - PNL
Constandin Ioan
Constandin IoanConsilier Local - Partida Romilor
Ganea Florentin
Ganea FlorentinConsilier Local - PNL/Viceprimar
Noaptes Ion
Noaptes IonConsilier Local - PSD
Csiki Kalman
Csiki Kalman Consilier Local - UDMR
Ganea Marian
Ganea MarianConsilier Local - PNL
Olescu Ioan Vasile
Olescu Ioan VasileConsilier Local - PNL
Dudas Jakab
Dudas JakabConsilier Local - UDMR
Marsavela Iordan
Marsavela IordanConsilier Local - PNL
Tareanu Gheorghe
Tareanu GheorgheConsilier Local - PNL