Evenimente

Manifestări/evenimente culturale locale: 

 • Festivalul măştilor - organizat în luna februarie (de lăsatu secului Postului Paştelui)
 • Festivalul muzicii de fanfară "Bujorul" - organizat în ultima duminică din luna mai
 • Ziua comunei Budila - organizată în prima duminică din luna octombrie
 • De asemenea, se organizează baluri cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun și de Paște.

Monumente

Obiective turistice pe raza localitatii Budila

 • Castelul Mikes - monument istoric - nefuncțional cu o stare de uzură avansată
 • Castelul Béldi László - monument istoric - actualul sediu al Primăriei - funcțional, în prezent în curs de renovare
 • Castelul Béldi Ferenc - monument istoric - funcțional - retrocedat foștilor proprietari, în prezent în curs de renovare
 • Castelul Nemes - monument istoric - nefuncțional, degradat în proporție de 80%
 • Biserica Ortodoxă Veche "Sf. Nicolae" - monument istoric - nefuncțional, în prezent în curs de renovare
 • Biserica Catolică - monument istoric - funcțional, renovat în anul 2009

Istorie

Despre existența comunei Budila se pomenește în cartea „Székely Zöld". Această lucrare cuprinde ca dată anul 1211 care marchează venirea Cavalerilor Teutoni în părțile Depresiunii Bârsei, unde s-au așezat ca locuitori stabili. Venirea acestora a facut ca locuitorii Budilei să se retragă spre regiunea deluroasă, pe Valea Ducșoarei, la circa 2 km spre est de actuala vatră a comunei.

 

În anul 1214, după năvălirea tătarilor, regele Ungariei, Adalbert al IV-lea a donat teritoriul Budilei logofătului Dumitru din Prejmer. În anul 1332 comuna figurează sub numele de Buduli, aparținând din punct de vedere administrativ de Sfântu Gheorghe. Nu se cunoaște în ce imprejurări și de către cine a fost donată comuna voievodului Transilvaniei în anul 1405.

 

Cel mai vechi document cunoscut care atestă existența comunei îl constituie un sarcofag pe care este gravat textul următor: „TUMULUS GENEROSI D. CLEMENTIS BELDI DE UZON TRIUM SEDIUM SICULICALIUM SEPSI KISDI ET ORBAI SUP ..... REGIUS CAPITENEUS ........... VERO EXPEDITONIBUS VICTO .... RELI .... PROPG ...... STADIO AETATIS XXX ..... 1677.D.6.FEBR."

 

Referitor la originea denumirii comunei, cuvântul BUDILA este de origine slavă și înseamnă: plantă înțepătoare, iritantă.

 

Comuna Budila este legată de unele evenimente istorice din trecutul poporului și anume: în anul 1599 Mihai Viteazul, trecând munții prin trecătoarea Buzău spre Transilvania, la ieșirea din Valea Teliului populația din Budila i-a ieșit înainte, aducându-i daruri în semn de supunere.

 

În jurul anului 1612 cetatea din Budila a fost distrusă pânî la temelie. Mai târziu a fost reclădită, într-un stil mai frumos și mai pompos, devenind cuibul lui Beldi Pal.

 

Perioada aceasta este marcată de o serie de războaie dintre feude ceea ce îl determină pe Beldi Pal să părăsească cetatea Budila atunci când Mikes Kelemen trimite trupele pentru a cuceri proprietatea lui Beldi.

 

O versiune legată de aceste războaie dintre nobilii feudali, arată că Beldi Pal, pentru a induce în eroare dușmanii, a pus invers potcoavele calului, pentru ca aceștia să nu-și dea seama în ce direcție a fugit. Plin de manie ca nu l-a putut prinde, Mikes Kelemen distruge fără milă frumoasa cetate pana la temelii. Există păreri că cetatea din Budila ar fi fost legată prin niște tunele subterane de cetatea din Brașov. Aceste pasaje subterane s-au păstrat până astăzi, situându-se la câțiva metri sub locația școlii.

Demografie

Suprafața totală: 5915 ha, din care:

 • intravilan: 150 ha
 • extravilan: 5765 ha

 

Suprafața terenurilor pe categorii de folosință:

 • agricol: 2049 ha
 • neagricol: 363 ha
 • pasune: 834 ha
 • fâneață: 582 ha
 • pădure: 3503 ha

 

Număr de locuințe: 1172

 

Efective de animale în gospodăriile populației pe specii:

 • bovine: 162
 • cabaline: 196
 • porcine: 385
 • ovine: 1475
 • păsări: 3450

 

Total populație: 4114 locuitori, din care:

 • români: 3178
 • maghiari: 679
 • germani: 2
 • romi: 252
 • alte naționalități: 3

Populație

Total populație: 5034 locuitori, din care:

 

Cuvântul Primarului

Vă mulţumesc pentru că aţi ales să utilizaţi şi acest canal de comunicare, o modalitate prin care Primăria Comunei Budila este mai aproape de cetăţenii şi oaspeţii săi, dar şi o platformă menită a îmbunătăţi activitatea de comunicare atât dinspre comuna către cetăţean, cât şi în sens invers.
Irimia Marsavela

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0268.518.153

Poliția Locală - 0786.294.122

Budila, str. Principala nr. 261

Accesibilitate