CANALIZAREA APELOR MENAJERE CU EPURARE IN STATIA DE EPURARE A LOCALITATII PREJMER -ETAPA 1

Informare 03.02.2024

 Luna aceasta, februarie 2024, vom emite ordinul de incepere a lucarilor pentru obiectivul de investitii CANALIZAREA APELOR MENAJERE CU EPURARE IN STATIA DE EPURARE A LOCALITATII PREJMER -ETAPA 1, in valoare estimatta de 8.167.206,24 lei fara TVA. Se evalueaza ofertele depuse in SEAP pentru executia lucrarii. Pentru etapa 1 am obtinut o finantare prin Programul Anghel Saligny in valoare de 10.769.060,54 lei cu TVA si cofinantare din bugetul local in valoare de 460.476,57 lei cu TVA.

Electrificare in Comuna Budila - proiect 2

 

Informare 03.02.2024

 Luna aceasta, februarie 2024, vom emite ordinul de incepere a lucrarilor de montare 89 sisteme de panouri fotoovoltaice, pentru 89 gospodarii care nu sunt racordate la energie electrica, in care locuiesc persoane vulnerabile, prin Proiectul "Electrificare in comuna Budila". Valoarea estimata a investitiei este de 2.602.000 lei fara TVA si se evalueaza ofertele depuse in SEAP. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 657, 560 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului Pentru Energie în România, Innovation Norway.

Educația, prioritatea comunității din Budila

 

28.03.2023 - Activitatile proiectului “Educatia, prioritatea comunitatii din Budila"

 

*After school pentru 80 copii de la clasa pregatitoare la clasa a VIII-a, inclusiv tineri intre 14-16 ani, prin care se vor efectua teme si se va consolida materia de la clasa, de catre un invatator si 2 profesori, pana in 15 octombrie 2023
*Oferirea unei mese calde copiilor care participa la after school
*Oferirea materialelor educationale pentru acestia
*Oferirea incaltamintei pentru acestia
*Ateliere de lucru pentru parintii acestora
* Ateliere tematice de grup cu temele: „Bunele maniere”, “Experimente distractive”, „Atelier de povești”, „Atelier de origami”, „Plantează un copac”, „Egalitatea!”, “Rezolvarea coflictelor”. De asemenea, se vor realiza și atelierea fară scop recreativ, care vor facilita comunicarea între beneficiari, dezvoltarea de atitudini active
* achiziționare bănci școlare
* schimbare lambriu in Scoala Gimnaziala Budila
* achiziționare videoproiector, tabla interactivă
 
Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 48.962 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor. Obiectivul proiectului este de a crește calitatea vieții și a îmbunătăți condițiile de educație prin creșterea calității infrastructurii educaționale în comuna Budila și creșterea accesului la servicii de educație și de participare activă în rândul familiilor vulnerabile rome și a familiilor care trăiesc în condiții socio-economice asemănătoare. Pe termen scurt: se îmbunătățesc condițiile din spațiile în care se desfășoară activități educaționale, prin schimbare finisaje pereți în cadrul a 451 mp, din interiorului holului și a claselor din Școala Gimnazială Budila, crește calitatea procesului educațional și se facilitează transmiterea de informații prin dotarea cu echipamente și mobilier a spațiilor unde se vor desfășura activități educaționale de tip after-school. Totodată, se stimulează accesul la educație a 75 de copii și tineri romi și a 5 copii care trăiesc în condiții asemănătoare, prin materiale educaționale, rechizite și încălțăminte având ca efect prevenirea abandonului școlar. Activitățile proiectului includ dezvoltarea unui program Școala după școala și activități de tip recreativ și de educație non-formală pentru 80 de copii și tineri (din care 75 de copii de etnie romă). Un alt rezultat va fi creșterea implicării părinților în parcursul educațional al copiilor, prin dezvoltarea abilităților de creștere a copiilor în cadrul unor ateliere și spații de socializare pentru 102 părinți (din care 95 de părinți romi vulnerabili și 7 părinți care trăiesc în condiții similare). Un accent important al proiectului va fi pus pe dezvoltarea serviciilor pentru mame, femei și tinere, inclusiv mame singure, și abordarea unor aspecte care specifice acestora: abuz, relații de putere și drepturi reproductive. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, începând cu 15.10.2022.
 

02.11.2022

Claudiu Muntean

Astăzi, la invitația domnului Irimia Marșavela, primar al comunei Budila și a coordonatorului de proiect doamna Benea Alexandra, am participat din postura de inspector școlar pentru minoritatea romă la conferința de lansare a proiectului „Educația, prioritatea comunității din Budila”.
Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 48.962 de euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul programului de Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.
Obiectivele principale ale proiectului care va avea durata de implementare de 12 luni începând cu luna octombrie a anului 2022 sunt următoarele:
• Reamenajarea și împrospătarea holurilor și a sălilor de clasă pe o suprafață de 451 m2 din cadrul Școli Gimnaziale Budila;
• Asigurarea accesului la educației a unui număr de 75 de copii și tineri romi prin materiale educaționale, rechizite și îmbrăcăminte, având ca efect reducerea abandonului școlar;
• Realizarea programului școală după școală, unde un număr de 80 de copii vor beneficia și de masă caldă;
• Implicarea unui număr de 102 părinți în procesul educațional al copiilor, prin intermediul atelierelor educaționale și a spațiilor de comunicare.
Felicitări tuturor persoanelor implicate în elaborarea și scrierea acestui proiect foarte benefic pentru Școala Gimnazială Budila și pentru toți elevii care frecventează cursurile acestei școli.

 

 

 

02.11.2022

Radio România Brasov FM

Comuna Budila a atras 49.000 de euro din fondurile oferite de Islanda, Elveția și Norvegia. Banii atrași vor fi utilizați în proiectul „Educația, prioritatea comunității din Budila”.

Mai multe, aici: https://www.radiobrasovfm.ro/stire/proiect-pentru-educaie-la-budila/3602551/5781/5

02.11.2022

Astazi a avut loc evenimentul de informare cu privire la implementarea proiectului "Educatia, prioritatea comunitatii din Budila", la Scoala Gimnaziala Budila. Multumim pentru participare doamnelor director ale Scolii Gimnaziale, doamnei director a Gradinitei cu Program Normal Budila, domnului inspector scolar Muntean Claudiu, cadrelor didactice, reprezentanților ONG-urșilor locale, doamnelor psiholog și personalului primariei.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 48.962 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor. Obiectivul proiectului este de a crește calitatea vieții și a îmbunătăți condițiile de educație prin creșterea calității infrastructurii educaționale în comuna Budila și creșterea accesului la servicii de educație și de participare activă în rândul familiilor vulnerabile rome și a familiilor care trăiesc în condiții socio-economice asemănătoare. Pe termen scurt: se îmbunătățesc condițiile din spațiile în care se desfășoară activități educaționale, prin schimbare finisaje pereți în cadrul a 451 mp, din interiorului holului și a claselor din Școala Gimnazială Budila, crește calitatea procesului educațional și se facilitează transmiterea de informații prin dotarea cu echipamente și mobilier a spațiilor unde se vor desfășura activități educaționale de tip after-school.

Totodată, se stimulează accesul la educație a 75 de copii și tineri romi și a 5 copii care trăiesc în condiții asemănătoare, prin materiale educaționale, rechizite și încălțăminte având ca efect prevenirea abandonului școlar. Activitățile proiectului includ dezvoltarea unui program Școala după școala și activități de tip recreativ și de educație non-formală pentru 80 de copii și tineri (din care 75 de copii de etnie romă). Un alt rezultat va fi creșterea implicării părinților în parcursul educațional al copiilor, prin dezvoltarea abilităților de creștere a copiilor în cadrul unor ateliere și spații de socializare pentru 102 părinți (din care 95 de părinți romi vulnerabili și 7 părinți care trăiesc în condiții similare). Un accent important al proiectului va fi pus pe dezvoltarea serviciilor pentru mame, femei și tinere, inclusiv mame singure, și abordarea unor aspecte care specifice acestora: abuz, relații de putere și drepturi reproductive.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, începând cu 15.10.2022.

 

 

 

Astazi am semnat contractul de finantare pentru proiectul „Educația, prioritatea comunității din Budila”, finantat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, pana la data de 15.10.2023.

In cadrul proiectului se îmbunătățesc condițiile din spațiile în care se desfășoară activități educaționale, prin schimbare finisaje pereți în cadrul a 451 mp, din interiorului holului și a claselor din Școala Gimnazială Budila, crește calitatea procesului educațional și se facilitează transmiterea de informații prin dotarea cu echipamente și mobilier a spațiilor unde se vor desfășura activități educaționale de tip after-school. Totodată, se stimulează accesul la educație a 75 de copii și tineri romi, și a 5 copii care trăiesc în condiții asemănătoare, prin materiale educaționale, rechizite și încălțăminte având ca efect prevenirea abandonului școlar.

Activitățile proiectului includ dezvoltarea unui program Școala după școala și activități de tip recreativ și de educație non-formală pentru 80 de copii și tineri (din care 75 de copii de etnie romă). Un alt rezultat va fi creșterea implicării părinților în parcursul educațional al copiilor, prin dezvoltarea abilităților de creștere a copiilor în cadrul unor ateliere și spații de socializare pentru 102 părinți (din care 95 de părinți romi vulnerabili și 7 părinți care trăiesc în condiții similare).

Un accent important al proiectului va fi pus pe dezvoltarea serviciilor pentru mame, femei și tinere, inclusiv mame singure, și abordarea unor aspecte care specifice acestora: abuz, relații de putere și drepturi reproductive.

Cuvântul Primarului

Vă mulţumesc pentru că aţi ales să utilizaţi şi acest canal de comunicare, o modalitate prin care Primăria Comunei Budila este mai aproape de cetăţenii şi oaspeţii săi, dar şi o platformă menită a îmbunătăţi activitatea de comunicare atât dinspre comuna către cetăţean, cât şi în sens invers.
Irimia Marsavela

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0268.518.153

Poliția Locală - 0786.294.122

Budila, str. Principala nr. 261

Accesibilitate