Dispozitiile Autoritatii Executive

Regulamentul privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum si a dispozitiilor emise de primarul Comunei Budila

Dispoziții emise  în anul 2022
 Nr. Dispoziție   Data adoptarii   Continut  Documente 
 1 03/01/2022 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Budila în şedinţă extraordinara de indata Nr. 1 
 2 05/01/2022 Dispoziție privind numirea doamnei Fizus Cristina Irina in functia publica de executie consilier superior Nr. 2
 3       
 4 14/01/2022 Dispoziție privind indreptarea erorii materiale din Dispozitia nr. 670 din 02.12.2021 Nr. 4 
 5 14/01/2022 Dispoziție privind indreptarea erorii materiale din Dispozitia nr. 670 din 02.12.2021 Nr. 5 
 6 18/01/2022 Dispoziție privind constituirea echipei de management a proiectului “Electrificare în comuna Budila”, din cadrul Programului pentru Energie în România - Schemă Granturi Mici Nr. 6 
 7 18/01/2022 Dispoziție privind numirea doamnei Benia Alexandra Aveluta, avand functia publica de conducere de secretar general, manager al proiectului Electrificare în comuna Budila Nr. 7 
8 18/01/2022 Dispoziție privind numirea doamnei Munteanu Stefania Jeni, avand functia publica de inspector principal în Biroului Financiar Contabil, responsabil achizitii în cadrul proiectului “Electrificare în comuna Budila”, din cadrul Programului pentru Energie în România - Schemă Granturi Mici – SGS-6.1(a): Electrificare gospodării (Granturi SEE) Nr. 8 
9 19/01/2022 Dispoziție privind indreptarea erorii materiale din Dispozitia nr. 664 din 02.12.2021 Nr. 9
74 21/01/2022 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in 27.01.2022 Nr. 74
78 28/01/2022 Dispoziție privind completarea fisei postului doamnei Caldare Erika si doamnei Szekely Jessika Nr. 78
80 31/01/2022 DP nr. 80 din 31.01.2022 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni Nr. 80
81 31/01/2022 DP nr. 81 din 31.01.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuinte Nr. 81
82 31/01/2022 DP nr. 82 din 31.01.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 82
83 31/01/2022 DP nr. 83 din 31.01.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi șisau petrolieri, precum și a suplimentului de energie Nr. 83
84 31/01/2022 DP nr. 84 din 31.01.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi șisau petrolieri, precum și a suplimentului de energie Nr. 84
85 31/01/2022 DP 85 31.01.2022 privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei si aprobarea ajutorului pentru încălzire Nr. 85
86 31/01/2022 DP nr. 86 din 31.01.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 86
87 31/01/2022 DP 87 din 31.01.2022 privind modificarea dreptului la ajutor social Nr. 87
88 31/01/2022 DP 88 31.01.2022 privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei si aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și sau petrolieri Nr. 88
89 31/01/2022 DP nr. 89 din 31.01.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 89
90 31/01/2022 DP 90 31.01.2022 privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei si aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței Nr. 90
91 31/01/2022 DP nr. 91 din 31.01.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 91
92 31/01/2022 DP nr. 92 din 31.01.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 92
93 31/01/2022 DP 93 din 31.01.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social Nr. 93
95 31/01/2022 DP nr. 95 din 31.01.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 95
96 31/01/2022 DP nr. 96 din 31.01.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 96
97 31/01/2022 DP nr. 97 din 31.01.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 97
98 31/01/2022 DP 98 din 31.01.2022 privind aprobarea in plata a ajutorului social, acordarea dreptului de alocatie familiala si aprobarea ajutorului pentru încălzirea Nr. 98
99 31/01/2022 DP 99 din 31.01.2022 privind aprobarea in plata a ajutorului social Nr. 99
100 31/01/2022 DP 100 31.01.2022 privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale si aprobarea ajutorului pentru Nr. 100
102 31/01/2022 DP 102 31.01.2022 privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei Nr. 102
103 31/01/2022 DP 103 din 31.01.2022 privind modificarea dreptului la ajutor social Nr. 103
104 31/01/2022 DP 104 31.01.2022 privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei Nr. 104
105 31/01/2022 DP 105 din 31.01.2022 privind aprobarea in plata a ajutorului social Nr. 105
106 31/01/2022 DP 106 din 31.01.2022 privind incetarea dreptului la ajutor social Nr. 106
107 31/01/2022 DP 107 din 31.01.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social Nr. 107
115 15/02/2022 Dispoziția  115 din 15.02.2022 privind constituirea comisiei pentru probleme de aparare Nr. 115
121 31/01/2022 DP 121din 31.01.2022privind incetarea dreptului la ajutor social Nr. 121
133 01/03/2022 DP 133 din 01.03.2022 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni Nr. 133
134 01/03/2022 DP 134 din 01.03.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 134
135 01/03/2022 DP 135 din 01.03.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 135
136 01/03/2022 DP 136 din 01.03.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 136
137 01/03/2022 DP 137 din 01.03.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 137
138 01/03/2022 DP 138 din 01.03.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 138
139 01/03/2022 DP 139 din 01.03.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 139
154 01/03/2022 DP 154 din 01.03.2022 privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale Nr. 154
161 01/03/2022 DP 161 din 01.03.2022 privind respingerea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi Nr. 161
164 14.03.2022 DP 164 din 14.03.2022 privind numirea doamnei Oprescu Chiriac Mihaela in functia publica de executie consilier asistent, in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala al Primariei Comunei Budila Nr. 164
165 16.03.2022 DP 165 din 16.03.2022 privind convocarea Consiliului Local Budila în şedinţă extraordinara de indata Nr. 165
166 16.03.2022 DP 166 din 16.03.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind delegarea de gestiune a Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila Nr. 166
167 16.03.2022 DP 167 din 16.03.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și aprobare a documentației de atribuire pentru procedura simplificata Electrificare in comuna Budila Nr. 167
168 16.03.2022 DP 168 din 16.03.2022 privind desemnarea reprezentantilor in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de profesor dans si profesor sport Nr. 168
172 29.03.2022  DP 172 din 29.03.2022 privind convocarea Consiliului Local Budila în şedinţă extraordinara de indata Nr. 172
184 01.04.2022 Nr. 184
185 01.04.2022 Nr. 185
186 01.04.2022 Nr. 186
187 01.04.2022 DP 187 din 01.04.2022 privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei Nr. 187
188 01.04.2022 DP 188 din 01.04.2022 privind respingerea dreptului  Nr. 188
189 01.04.2022 DP 189 din 01.04.2022 privind modificarea drepturilor Nr. 189
190 01.04.2022 DP 190 din 01.04.2022 privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei monoparentale si modificarea dreptului la ajutor Nr. 190
191 01.04.2022 DP 191 din 01.04.2022 privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei si aprobarea in plata a ajutorului social Nr. 191
192 01.04.2022 DP 192 din 01.04.2022 privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei Nr. 192
193 01.04.2022 DP 193 din 01.04.2022 privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei Nr. 193
199 01.04.2022 DP 199 din 01.04.2022 privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei  Nr. 199
200 13.04.2022 Budila, DP 200 din 13.04.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura simplificata Electrificare in comuna Budila Nr. 200
201 13.04.2022 Budila, DP 201 din 13.04.2022 privind desemnarea reprezentantilor in comisia de concurs in vederea desfasurarii concursului pentru recrutare functie publica de conducere de sef birou Nr. 201
202 14.04.2022 Budila, DP 202 din 14.04.2022 privind convocarea Consiliului Local Budila în şedinţă extraordinară Nr. 202
       
220 05.05.2022 Budila, DP 220 din 05.05.2022 privind convocarea Consiliului Local Budila în şedinţă extraordinara de indata Nr. 220
222  13.05.2022 Budila, DP 222 din 13.05.2022 privind convocarea Consiliului Local Budila în şedinţă extraordinara de indata Nr. 222

 

 

Registru dispozitii 2021 

Budila, DP 261 din 22.04.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții si a dispozitiilor

Budila, Anexa 1 DP 261 din 22.04.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții si a dispozitiilor

----------------------------------------------------------------------------------

Dispozitie nr. 190-2021 aprobare Cod de etica si de integritate

Dispozitii 2021

Dispozitii luna decembrie 2020

Dispozitii luna octombrie 2020

Dispozitii luna august 2020

Dispozitii luna iulie 2020

Budila,DP 296 din 11.06.2020 dispozitie de incetare a dreptului de  alocatiei pentru sustinerea familiei

Budila,DP 295 din 11.06.2020 dispozitie de incetare a dreptului de  alocatiei pentru sustinerea familiei

Budila, DP 294 din 2 iunie 2020 privind acordarea indemnizatiei de întreținere pentru persoana cu handicap grav

Budila, DP 293 din 02.06.2020 dispozitie de incetare a dreptului de alocatiei pentru sustinerea familiei

Budila, DP 292 din 02.06.2020 dispozitie de modificare a dreptului de alocatiei pentru sustinerea familiei

Budila, DP 291 din 02.06.2020 dispozitie de acordare a dreptului de alocatiei pentru sustinerea familiei

Budila, DP 290 din 02.06.2020 dispozitie de acordare a dreptului de alocatiei pentru sustinerea familiei

Budila, DP 289 din 02.06.2020 dispozitie de modificare a dreptului de alocatiei pentru sustinerea familiei

Budila, DP 288 din 02.06.2020 dispozitie de modificare a dreptului de alocatiei pentru sustinerea familiei

Budila, DP 287 din 02.06.2020 dispozitie de acordare a dreptului de alocatiei pentru sustinerea familiei

Budila, DP 286 din 02.06.2020 dispozitie de modificare a dreptului de alocatiei pentru sustinerea familiei

Budila, DP 285 din 02.06.2020 dispozitie de acordare a dreptului de alocatiei pentru sustinerea familiei

Budila, DP 284 din 02.06.2020 privind incetarea dreptului la ajutorului social

Budila, DP 283 din 02.06.2020 privind aprobarea in plata a ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei

Budila, DP 282 din 02.06.2020 privind aprobarea in plata a ajutorului social

Budila, DP 281 din 02.06.2020 privind modificarea dreptului la ajutorului social

Budila, DP 280 din 02.06.2020 privind incetarea dreptului la ajutorului social

Budila, DP 279 din 29 mai 2020 privind constituirea comisiei de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Budila, DP 278 din 29 mai 2020 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Budila

Budila, DP 277 din 29 mai 2020 Privind constituirea Comisiei comunale pentru Recensamantul populatiei si locuintelor din Romania, runda 2021

Budila, DP 276 din 29 mai 2020 Privind constituirea Comisiei comunale pentru Recensamantul General Agricol din Romania, runda 2020

Budila, DP 275 din 22 mai 2020 privind delegarea atribuțiilor de Secretar general al Comunei Budila domnului Nichita Laurentiu-Razvan consilier juridic pe perioada concediului doamnei secretar general Benia Alexandra A

Budila, DP 274 din 22 mai 2020 privind convocarea Consiliului Local Budila în şedinţă ordinară

Budila, DP 273 din 22 mai 2020 Privind desemnarea unei persoane pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul Primariei Comunei Budila pe sectiunea „Cheltuieli”

Budila, DP 272 din 22 mai 2020 Privind revocarea dispozitiei nr. 279 din 02.07.2018 privind organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv

Budila, DP 271 din 11 mai 2020 privind acordarea indemnizatiei de întreținere pentru persoana cu handicap grav

Budila, DP 270 din 04.05.2020 dispozitie de modificare a drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei

Budila, DP 269 din 04.05.2020 privind incetarea dreptului la ajutorului social

Budila, DP 268 din 04.05.2020 privind reluarea dreptului la ajutorului social

Budila, DP 267 din 29 aprilie 2020 privind stabilirea programului de funcţionare a Primăriei comunei Budila, programului de lucru cu publicul si al audientelor

Budila, DP 266 din 23 aprilie 2020 privind convocarea Consiliului Local Budila în şedinţă ordinară

Budila, DP 265 din 16 aprilie 2020 de stabilire a programului de lucru in contextul prevenirii imbolnavirilor cu COVID-19

Budila, DP 264 din 13 aprilie 2020 privind convocarea Consiliului Local Budila în şedinţă extraordinara de indata

Budila, DP 263 din 7 aprilie 2020 de suspendare a activitatilor proiectului Centru de resurse pentru copiii si

Budila, DP 262 din 7 aprilie 2020 privind numirea doamnei Benia Alexandra Aveluta, având funcția publică de conducere

Budila, DP 261 din 6 aprilie 2020 privind numirea în funcția publică de execuție a doamnei Munteanu Ștefania Jeni la Biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate

Budila, DP 260 din 6 aprilie 2020 privind numirea în funcția publică de conducere șef birou a doamnei Paduraru Natalia la Biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate

Budila, DP 259 din 1 aprilie 2020 privind revocarea dispozitiei nr. 171 din data de 03.02.2020 Stefan Florin

Budila DP 258 din 1 aprilie 2020 privind revocarea dispozitiei nr. 30 din data de 22.01.2020

Budila DP 257 din 01 aprilie 2020 privind INCETARE A DREPTURILOR

Budila DP 256 din 01 aprilie 2020 MODIFICAREA DREPTURILOR

Budila DP 255 din 01 aprilie 2020 MODIFICAREA DREPTURILOR

Budila DP 254 din 01 aprilie 2020 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Budila DP 253 din 01 aprilie 2020 privind suspendarea dreptului la ajutor social

Budila DP 252 din 01 aprilie 2020 privind repunerea in plata a ajutorului social

Budila DP 251 din 01 aprilie 2020 privind incetarea dreptului la ajutor social si modificare a drepturilor

Budila DP 250 din 01 aprilie 2020 privind incetarea dreptului la ajutor social

Budila DP 249 din 01 aprilie 2020 privind incetarea dreptului la ajutor social

Budila DP 248 din 01 aprilie 2020 privind incetarea dreptului la ajutor social

Budila DP 247 din 01 aprilie 2020 privind incetarea dreptului la ajutor social

Budila DP 246 din 01 aprilie 2020 privind incetarea dreptului la ajutor social

Budila DP 245 din 01 aprilie 2020 privind aprobarea in plata a ajutorului social

Budila DP 244 din 01 aprilie 2020 privind aprobarea in plata a ajutorului social si acordare a dreptului de asf

Budila DP 243 din 01 aprilie 2020 privind aprobarea in plata a ajutorului social

Budila DP 242 din 30 martie 2020 de stabilire a programului de lucru in contextul prevenirii imbolnavirilor cu COVID-19

Budila DP 241 din 21 martie 2020 privind desemnarea reprezentantilor in comisia de concurs si in comisia de solutionare

Budila DP 240 din 19 martie 2020 privind convocarea Consiliului Local Budila în şedinţă ordinară

Budila, DP 239 din 19 martie 2020 privind componenta Comitetului Local si Centrului Operativ cu Activitate Temporara al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Budila, judetul Brasov

Dispozitie nr. 238 din 13.03.2020 privind desemnarea reprezentantilor in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor in vederea desfasurarii concursului din data de 02.04.2020

Dispozitie nr. 185 din 24.02.2020 privind convocarea Consiliului Local Budila în ședință extraordinară- 28.02.2020, ora 12.30

Dispozitii 2018-2019

Registru dispozitii 2020


Print