Hotărâri Consiliul Local

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Budila în anul 2022
 Nr. HCL   Data adoptarii   Continut  Documente 
 1 04/01/2022 HCL privind aprobare ordine zi sedinta extraordinara de indata 4.01.2022  HCL 1
 2 04/01/2022 HCL pentru acoperirea deficitului bugetar pe secțiunea de dezvoltare a bugetului local   HCL 2
 3 04/01/2022 HCL pentru aprobarea utilizării, în anul 2022, a excedentului anual al bugetului local  HCL 3
 4 04/01/2022 HCL pentru aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat la sectiunea D   HCL 4
 5 27/01/2022 HCL 5 din 27.01.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare  HCL 5 
 6 27/01/2022 HCL 6 din 27.01.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1 din 2018  HCL 6  
    Anexa 1 HCL 6 din 27.01.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1 din 2018.pdf  Anexa 1 
    Anexa 1.1 HCL 6 din 27.01.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1 din 2018  Anexa 1.1
    Anexa 1.2 HCL 6 din 27.01.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1 din 2018  Anexa 1.2
    Anexa 1.3 HCL 6 din 27.01.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1 din 2018  Anexa 1.3
 7 27/01/2022

HCL privind acordarea unor facilitati anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de calatori utilizate de catre SC RATBV SA, pe ruta Budila- Brasov si retur

 HCL 7
   

Anexa 1 HCL 7

 Anexa 1 
 8 27/01/2022

HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 HCL 8
   

Anexa 1 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1
   

Anexa 1.1 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.1
   

Anexa 1.2 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.2
   

Anexa 1.3 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.3
   

Anexa 1.4 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.4
   

Anexa 1.5 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.5
   

Anexa 1.6 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.6
   

Anexa 1.7 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.7
   

Anexa 1.8 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.8
 9  27/01/2022

HCL 9 din 27.01.2022 pentru aprobarea dezlipirii imobilului situat în extravilanul localității Budila, identificat prin nr. cad. 101977 din C.F. 101977 Budila

 HCL 9  
10 27/01/2022

HCL 10 din 27.01.2022 Privind aprobarea rețelei școlare care va funcționa în comuna Budila

 HCL 10
11 27/01/2022

HCL 11 din 27.01.2022 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii “Desfiintare imobil- cladire depozit. Infiintare și dotare gradinita”- faza SF

 HCL 11
12 27/01/2022

HCL 12 din 27.01.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii “Educatia, prioritatea comunitatii din Budila”

 HCL 12
13 27/01/2022

HCL 13 din 27.01.2022 privind asigurarea sustenabilitatii proiectului “Educatia, prioritatea comunitatii din Budila

 HCL 13
14 27/01/2022

HCL 14 din 27.01.2022 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul II al anului 2021

 HCL 14
15 27/01/2022

HCL 15 din 27.01.2022 privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila, a Regulamentului, a Studiului de oportunitate

 HCL 15
   

Anexa 1 HCL 15 din 27.01.2022 aprobare serviciu caini fara stapan - Studiu oportunitate

 Anexa 1
   

Anexa 2 HCL 15 din 27.01.2022 aprobare serviciu caini fara stapan - Regulament

 Anexa 2
   

Anexa 3 HCL 15 din 27.01.2022 aprobare serviciu caini fara stapani - Caiet sarcini

 Anexa 3
   

Anexa 4 HCL 15 din 27.01.2022 privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila, a Regulamentului, a Studiului de oportunitate

 Anexa 4
16 27/01/2022

HCL 16 din 27.01.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si de personal ale SC CLB TRANSRUT SRL, pentru anul 2022

 HCL 16
   

Anexa 1 HCL 16 din 27.01.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si de personal ale SC CLB TRANSRUT SRL, pentru anul 2022

 Anexa 1
   

Anexa 2 HCL 16 din 27.01.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si de personal ale SC CLB TRANSRUT SRL, pentru anul 2022

 Anexa 2
   

Anexa 3 HCL 16 din 27.01.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si de personal ale SC CLB TRANSRUT SRL, pentru anul 2022

 Anexa 3
17 27/01/2022

HCL 17 privind aprobarea Regulamentului privind colectarea deseurilor menajere si reciclabile de catre SC CLB TRANSRUT SRL si a contractelor- cadru

 HCL 17
   

Anexa 2 HCL 17 privind aprobarea Regulamentului privind colectarea deseurilor menajere si reciclabile de catre SC CLB TRANSRUT SRL si a contractelor- cadru

 Anexa 2
   

Anexa 3 HCL 17 privind aprobarea Regulamentului privind colectarea deseurilor menajere si reciclabile de catre SC CLB TRANSRUT SRL si a contractelor- cadru

 Anexa 3
18 27/01/2022

HCL 18 din 27.01.2022 privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila

 HCL 18
19 27/01/2022

HCL 19 privind aprobarea Planului de mobilizare in caz de asediu si razboi si a Programului de aprovizonare cu produse alimentare

 HCL 19
20 27/01/2022

HCL 20 din 27.01.2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de asistență socială

 HCL 20
   

Anexa 1 HCL 20 din 27.01.2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de asistență socială

 Anexa 1
21 10/02/2022

HCL 21 din 10.02.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

 HCL 21
22 10/02/2022

HCL 22 din 10.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea Gradinitei cu Program Normal Budila

 HCL 22
   

Anexa 1 HCL 22 din 10.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea Gradinitei cu Program Normal Budila

 Anexa 1
23 10/02/2022

HCL 23 din 10.02.2022 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general

 HCL 23
24 10/02/2022

HCL 24 din 10.02.2022 privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de finantare nr. C0760CM0011770800087 pentru proiectul de investitii Reabilitare si dotare Camin Cultural

 HCL 24
25 10/02/2022

HCL 25 din 10.02.2022 pentru aprobarea dezlipirii imobilelor situate în extravilanul comunei Budila, identificate prin nr. cad. 102051, nr. cad. 102026, nr. cad. 102311, nr. cad. 102327

 HCL 25
   

Anexa 1 HCL 25 din 10.02.2022 pentru aprobarea dezlipirii imobilelor situate în extravilanul comunei Budila, identificate prin nr. cad. 102051, nr. cad. 102026, nr. cad. 102311

 Anexa 1 
   

Anexa 2 HCL 25 din 10.02.2022 pentru aprobarea dezlipirii imobilelor situate în extravilanul comunei Budila, identificate prin nr. cad. 102051, nr. cad. 102026, nr. cad. 102311

 Anexa 2
   

Anexa 3 HCL 25 din 10.02.2022 pentru aprobarea dezlipirii imobilelor situate în extravilanul comunei Budila, identificate prin nr. cad. 102051, nr. cad. 102026, nr. cad. 102311

 Anexa 3
   

Anexa 4 HCL 25 din 10.02.2022 pentru aprobarea dezlipirii imobilelor situate în extravilanul comunei Budila, identificate prin nr. cad. 102051, nr. cad. 102026, nr. cad. 102311

 Anexa 4
26 11/02/2022

HCL 26 din 11.02.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata 11.02.2022

 HCL 26
27 11/02/2022

HCL 27 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pentru anul 2022

 HCL 27
28 25/02/2022

HCL 28 din 25.02.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

 HCL 28
29 25/02/2022

HCL 29 din 25.02.2022 de completare a HCL 27 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local, pentru anul 2022

 
30 25/02/2022

HCL 30 din 25.02.2022 privind desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a probei de interviu in anul 2022 directori.pdf

 HCL 30
31 25/02/2022

HCL 31 de modificare a HCL 91 din 30.09.2021 privind radierea din Cartea Funciara a dreptului de proprietate inscris in favoarea Statului Român si a dreptului de folosinta notat în favoarea Trustului Regional Gostat Brasov si inscrierea dreptului

 HCL 31
32 25/02/2022

HCL 32 din 25.02.2022 privind radierea din CF 100726 a dreptului de proprietate inscris in favoarea Statului Român.pdf

 HCL 32
33 25/02/2022

HCL 33 din 25.02.2022 de modificare a HCL nr. 24 din 10.02.2022 privind aprobarea modificarii bugetului pentru proiectul de investitii ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural

 HCL 33
39 17/03/2022

HCL 39 din 17.03.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata

 HCL 39
40 17/03/2022

HCL 40 din 17.03.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 07.03.2022

 HCL 40
   

Anexa 1 HCL 40 din 17.03.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 07.03.2022

Anexa 1
41 17/03/2022

HCL 41 din 17.03.2022 privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de finantare pentru proiectul de investitii Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila

 HCL 41
   

Anexa 1 HCL 41 din 17.03.2022 privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de finantare pentru proiectul de investitii Reabilitare si dotare Camin

 Anexa 1
   

Anexa 2 HCL 41 din 17.03.2022 privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de finantare pentru proiectul de investitii Reabilitare si dotare Camin

 Anexa 2
   

Anexa 3 HCL 41 din 17.03.2022 privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de finantare pentru proiectul de investitii Reabilitare si dotare Camin

 Anexa 3
42 17/03/2022

HCL 42 din 17.03.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general al obiectivului de investitii Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Budila

 HCL 42
   

Anexa 1 HCL 42 din 17.03.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general al obiectivului de investitii Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Budila

 Anexa 1
43 30/03/2022

HCL 43 din 30.03.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata

 HCL 43
45 30/03/2022

HCL 45 din 30.03.2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara pentru realizarea investitiei Reabilitare si dotare Camin Cultural

 HCL 45
46 05/04/2022

HCL 46 din 05.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

 HCL 46
47  05/04/2022

HCL 47 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29.12.2021

 HCL 47
48  05/04/2022

HCL 48 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de indata a Consiliului Local din data de 04.01.2022

 HCL 48
49  05/04/2022

HCL 49 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27.01.2022

 HCL 49
51  05/04/2022

HCL 51 din 05.04.2022 pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Budila pe anul 2021

 HCL 51
52 05/04/2022

HCL 52 din 05.04.2022 privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 101051 nr top. 689 2 1

 HCL 52
53 05/04/2022

HCL 53 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de indata a Consiliului Local din data de 17.03.2022

 HCL 53
54  05/04/2022 

HCL 54 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 30.03.2022

 HCL 54
55 05/04/2022

HCL 55 din 05.04.2022 privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100656 nr top. 684 1

 HCL 55
56  05/04/2022 

HCL 56 din 05.04.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2021 si ianuarie 2022 şi stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

 HCL 56
57 05/04/2022

HCL 57 din 05.04.2022 privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100724 nr top. 686 2 10

 HCL 57
58  05/04/2022

HCL 58 din 05.04.2022 privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100661 nr. top. 681, 683 1, 683 2, 685

 HCL 58
59 05/04/2022 

HCL 59 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 10.02.2022

 HCL 59
60  05/04/2022

HCL 60 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de indata a Consiliului Local din data de 11.02.2022

 HCL 60
61 05/04/2022 

HCL 61 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 25.02.2022

 HCL 61
62 18/04/2022

HCL 62 din 18.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata

 HCL 62
63 18/04/2022

HCL 63 din 18.04.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, pe anul 2022

 HCL 63
66 06/05/2022

HCL 66 din 06.05.2022 privind aprobarea participarii la Programul Operaţional Regional 2014-2020

 HCL 66
   

Anexa 1 si Anexa 3 la HCL 66 Centre comunitare integrate

 Anexa 1
84 23/06/2022

HCL 84 din 23.06.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2022

 HCL 84
85 23/06/2022

HCL 85 din 23.06.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata

 HCL 85
86 26/06/2022

HCL 86 din 23.06.2022 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal si de functii

 HCL 86
   

Anexa 1 HCL 86 din 23.06.2022 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal si de functii

Anexa 1
   

Anexa 2 HCL 86 din 23.06.2022 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal si de functii

 Anexa 2
   

Anexa 3 HCL 86 din 23.06.2022 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal si de functii

 Anexa 3

 

 

Hotărâri emise de către Consiliul Local Budila în anul 2021

Registrul Hotararilor Consiliului Local Budila 2021

 

 

Consiliul Local Budila, HCL 30 din 28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului si a Regulamentului de Ordine Interioara Anexa 1

Consiliul Local Budila, HCL 30 din 28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Budila si a Regulamentului de Ordine Interioara Anexa 2

Consiliul Local Budila, HCL 31 din 06.04.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii programului pentru Scoli al Romaniei

Consiliul Local Budila, HCL 30 din 06.04.2021 aprobare ordine zi sedinta extraordinara de indata 06.04.2021

Hotarari CL 2021

Hotarari CL martie 2020

Hotarari CL ianuarie 2020

Hotarari CL2020

Hotarari CL noiembrie-decembrie 2019

Hotarari CL 2013

Hotarari CL 2014

Hotarari CL 2015

Hotarari CL 2016-2019


Print