Hotărâri Consiliul Local

! Sectiune aflata in lucru !

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Budila în anul 2024
 Nr. HCL   Data adoptarii   Continut  Documente
48 13.05.2024 Consiliul Local Budila, HCL 48 13.05.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, pe anul 2024  HCL 48
    ANEXA 3 HCL 48 13.05 Lista Investitii  Anexa 3
47 13.05.2024  HCL 47
46 13.05.2024 Consiliul Local Budila, HCL 46 13.05.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile mai, iunie, iulie 2024  HCL 46
40 05.04.2024  HCL 40
39 05.04.2024 Consiliul Local Budila, HCL 39 05.04.2024 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata  HCL 39
38 22.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 38 din 22.03.2024 privind alegerea viceprimarului comunei Budila  HCL 38
37 22.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 37 din 22.03.2024 privind eliberarea din functie a viceprimarului Comunei Budila, judetul Brasov  HCL 37
36 22.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 36 din 22.03.2024 privind darea in folosinta a imobilului in care isi desfasoara activitatea Scoala Gimnaziala Budila – Corpul B  HCL 36
35 22.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 35 din 22.03.2024 privind darea in folosinta a imobilului in care isi desfasoara activitatea Scoala Gimnaziala Budila – Corpul A  HCL 35
34 22.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 34 din 22.03.2024 aprobarea procesului-verbal de sedinta ordinara din data de 15.03.2024  HCL 34
33 22.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 33 din 22.03.2024 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare  HCL 33
32 15.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 32 din 15.03.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2024  HCL 32
    Consiliul Local Budila, Anexa 1 si 2 la HCL 32 din 15.03.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, pe anul 2024 Anexa 1 si 2
  15.03.2024 Consiliul Local Budila, Anexa 1, 2 HCL 32 din 15.03.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2024  Anexa 1
31 15.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 31 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor consiliului local din 2023  HCL 31
    Consiliul Local Budila, Anexa 8 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor consiliului local din 2023  Anexa 8
    Consiliul Local Budila, Anexa 9 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor consiliului local din 2023  Anexa 9
30 15.03.2024 Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 30 15.03.2024 privind aprobarea statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila  HCL 30
  15.03.2024 Consiliul Local Budila, Anexa 2 HCL 30 15.03.2024 privind aprobarea statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila  Anexa 2
29 15.02.2024 Consiliul Local Budila, HCL 29 15.03.2024 privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de finantare Camin Cultural  HCL 29
28 15.02.2024 Consiliul Local Budila, HCL 28 din 15.02.2024 privind darea in folosinta a imobilului in care isi desfasoara activitatea Gradinita cu Program Prelungit  HCL 28
27 15.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 27 din 15.03.2024 privind darea in folosinta a imobilului in care isi desfasoara activitatea Gradinita cu Program Normal – Corpul B  HCL 27
21 15.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 21 din 15.03.2024 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare  HCL 21
20 05.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 20 05.03.2024 aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici Realizare capacități de producere energie  HCL 20
19 05.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 19 05.03.2024 pentru depunerea si implementarea proiectului cu titlul ,,Realizare capacități de producere energie  HCL 19
18 05.03.2024 Consiliul Local Budila, HCL 18 05.03.2024 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata  HCL 18
17 08.02.2024 Consiliul Local Budila, HCL 17 08.02.2024 privind aprobarea organigramei, a statului de personal si statului de functii  HCL 17
  15.02.2024 Consiliul Local Budila, Anexa 2 HCL 15 08.02.2024 privind incheierea actului aditional nr. 1 la contractul de delegare nr.17916 21.12.2023 incheiat cu SC CLB TRANSRUT SRL   Anexa 2
    Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 16 08.02.2024 privind aprobarea modificarii bugetului Camin cultural  Anexa 1
    Consiliul Local Budila, Anexa 2 HCL 16 08.02.2024 privind aprobarea modificarii bugetului Camin cultural  Anexa 2
16 08.02.2024 Consiliul Local Budila, HCL 16 08.02.2024 privind aprobarea modificarii bugetului Camin Cultural  HCL 16
15 08.02.2024 Consiliul Local Budila, HCL 15 08.02.2024 privind incheierea actului aditional nr 1 la contractul cu SC CLB TRANSRUT SRL, aprobarea fiselor de fundamentare si a indicatorilor economico financiari  HCL 15
  08.02.2024 Consiliul Local Budila, Erata HCL 13 08.02.2024 incetare de drept mandat Farkas Stefan Gabriel  Erata
13 08.02.2024  HCL 13
12 08.02.2024 Consiliul Local Budila, HCL 12 08.02.2024 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare  HCL 12
11 08.02.2024 Consiliul Local Budila, HCL 11 08.02.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie, martie si aprilie 2024  HCL 11
  29.01.2024 Consiliul Local Budila, Anexa 2 PHCL 29.01.2024 privind incheierea actului aditional nr. 1 la contractul de delegare nr.17916 21.12.2023 incheiat cu SC CLB TRANSRUT SRL   Anexa 2
  11.01.2024  Anexa 1
  11.01.2024 Consiliul Local Budila, Anexa 2 HCL 9 din 11.01.2024 privind aprobarea organigramei, statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila  Anexa 2
7 11.01.2024 Consiliul Local Budila, HCL 7 DIN 11.01.2024 Privind aprobarea rețelei școlare care va funcționa în comuna Budila  HCL 7

 

Hotararile emise de catre Consiliul Local al Comunei Budila in anul 2023!

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Budila în anul 2023
 Nr. HCL   Data adoptarii   Continut  Documente
    Anexa 13 la HCL 31 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale din 2023  Anexa 13
    Anexa 12 la HCL 31 din 15.03.2023 privind aprobarea proceselor verbale din 2023  Anexa 12
    Anexa 11 la HCL 31 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale din 2023  Anexa 11
    Anexa 10 la HCL 31 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale din 2023  Anexa 10
    Anexa 8 la HCL 31 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale din 2023  Anexa 8
    Anexa 7 la HCL 31 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale din 2023  Anexa 7
    Anexa 6 la HCL 31 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale din 2023  Anexa 6
    Anexa 5 la HCL 31 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale din 2023  Anexa 5
    Anexa 4 la HCL 31 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale din 2023  Anexa 4
    Anexa 3 la HCL 31 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale din 2023  Anexa 3
    Anexa 2 la HCL 31 din 15.03.2024 privind aprobarea proceselor verbale din 2023  Anexa 2
  15.03.2023 Anexa 1 la HCL 31 din 15.03.2023 privind aprobarea proceselor verbale din 2023   Anexa 1
53 06.04.2023 Consiliul Local Budila, HCL 53 din 06.04.2023 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata  HCL 53
54 06.04.2023  Consiliul LOcal Budila, HCL 54 din 06.04.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2023  HCL 54
57 19.04.2023 Consiliul Local Budila, HCL 57 din 19.04.2023 privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 3063 din 30.12.2010 incheiat cu SC FARMACOM SA  HCL 57
  19.05.2023 Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 58 19.04.2023 aprobare Regulament SPAS  Anexa 1
59 19.04.2023 Consiliul Local Budila, HCL 59 19.04.2023 pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu pe anul 2022  HCL 59
69 19.05.2023 Consiliul Local Budila, HCL 69 DIN 19.05.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de funcționare privind desfăşurarea activităţilor de către agentii economici de pe raza comunei Budila  HCL 69
70 19.05.2023 Consiliul Local Budila, HCL 70 din 19.05.2023 privind aprobarea organigramei, statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila  HCL 70
  19.05.2023 Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 70 din 19.05.2023 privind aprobarea organigramei, statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila  Anexa 1
  19.05.2023 Consiliul Local Budila, Anexa 2 HCL 70 din 19.05.2023 privind aprobarea organigramei, statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila  Anexa 2
  19.05.2023 Consiliul Local Budila, Anexa 3 HCL 70 din 19.05.2023 privind aprobarea organigramei, statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila  Anexa 3
71 19.05.2023 Consiliul Local Budila, HCL 71 din 19.05.2023 privind modificarea HCL 51/29.03.2023 de modificare a HCL nr. 141 din 06.12.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici initiali si actualizati si a devizului general initial si actualizat al obiectivului de investitii “Canalizarea apelor menajere din comuna Budila, cu epurare în stația de epurare a localității Prejmer, județul Brașov”  HCL 71
72 19.05.2023 Consiliul Local Budila, HCL 72 din 19.05.2023 pentru aprobarea dezmembrarii imobilului situat în intravilanul comunei Budila, identificat prin CF. 100638  HCL 72
87 27.07.2023 Consiliul Local Budila, HCL 87 din 27.07.2023 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare  HCL 87
88 27.07.2023 Consiliul Local Budila, HCL 88 27.07.2023 prin care se ia act de Incheierea Judecatoriei Brasov din dosarul nr. 8974 197 2023 prin care s-a validat mandatul consilierului local Brumar Marin  HCL 88
89 27.07.2023 Consiliul Local Budila, HCL 89 DIN 27.07.2023 privind modificarea HCL 5 din 29.01.2021 de modificare a HCL nr. 83 din 23.11.2020 privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Budila  HCL 89
93 27.07.2023 Consiliul Local Budila, HCL 93 din 27.07.2023 privind atribuirea de denumiri unor strazi din Comuna Budila  HCL 93
    Consiliul Local Budila, erata HCL 93 din 27.07.2023 Erata HCL93
  27.07.2023 Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 93 din 27.07.2023 privind atribuirea de denumiri unor strazi din Comuna Budila  Anexa 1
94 27.07.2023 Consiliul Local Budila, HCL 94 din 27.07.2023 privind atribuirea de denumiri pentru 2 strazi din Comuna Budila  HCL 94
  27.07.2023 Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 94 din 27.07.2023 privind atribuirea de denumiri pentru 2 strazi din Comuna Budila  Anexa 1
    Consiliul Local Budila, erata HCL 94 din 27.07.2023 Erata HCL 94
95 27.07.2023 Consiliul Local Budila, HCL 95 din 27.07.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, pe anul 2023  HCL 95
96 27.07.2023 Consiliul Local Budila, HCL 96 din 27.07.2023 privind aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a selectiei evaluarii membrilor consiliului de administratie S.C. CLB TRANSRUT SRL  HCL 96
  27.07.2023 Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 96 din 27.07.2023 privind aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a selectiei evaluarii membrilor consiliului de administratie S.C. CLB TRANSRUT SRL  Anexa 1
97 27.07.2023 Consiliul Local Budila, HCL 90 27.07.2023 privind nerecuperarea TVA in proiectul Electrificare în comuna Budila, din cadrul Programului pentru Energie în România  HCL 97
122 25.10.2023 Consiliul Local Budila, HCL 122 din 25.10.2023 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata  HCL 122
123 25.10.2023 Consiliul Local Budila, HCL 123 din 25.10.2023 pentru depunerea și implementarea proiectului - “SISTEME INTEGRATE DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA BUDILA  HCL 123
124 25.10.2023 Consiliul Local Budila, HCL 124 din 25.10.2023 aprobare Sf, indicatori, deviz  HCL 124
  25.10.2023 Consiliul Local Budila, Anexa 1 - Tema proiectare HCL 124 din 25.10.2023 privind aprobare SF, deviz, indicatori tehnico-economici Sisteme integrate platforme gunoi grajd  Anexa 1
  25.10.2023 Consiliul Local Budila, Anexa 1 -nota HCL 124 din 25.10.2023 privind aprobare SF, deviz, indicatori tehnico-economici Sisteme integrate platforme gunoi grajd  Anexa 1
  25.10.2023 Consiliul Local Budila, Anexa 1 -SF HCL 124 din 25.10.2023 privind aprobare SF, deviz, indicatori tehnico-economici Sisteme integrate platforme gunoi grajd  Anexa 1
126 25.10.2023 Consiliul Local Budila, HCL 126 25.10.2023 de modificare a HCL 118 din 28.09.2023 privind aprobarea solicitarii de prelungire scrisoare garantare bancara Camin  HCL 126
127 02.11.2023 Consiliul Lucal Budila, HCL 127 02.11.2023 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata  HCL 127
150 21.12.2023 Consiliul Local Budila, HCL 150 din 21.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2024  HCL 150
  21.12.2023 Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 150 din 21.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2024  Anexa 1

 

 

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Budila în anul 2022
 Nr. HCL   Data adoptarii   Continut  Documente 
 1 04/01/2022 HCL privind aprobare ordine zi sedinta extraordinara de indata 4.01.2022  HCL 1
 2 04/01/2022 HCL pentru acoperirea deficitului bugetar pe secțiunea de dezvoltare a bugetului local   HCL 2
 3 04/01/2022 HCL pentru aprobarea utilizării, în anul 2022, a excedentului anual al bugetului local  HCL 3
 4 04/01/2022 HCL pentru aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului anual al bugetului local rezultat la sectiunea D   HCL 4
 5 27/01/2022 HCL 5 din 27.01.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare  HCL 5 
 6 27/01/2022 HCL 6 din 27.01.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1 din 2018  HCL 6  
    Anexa 1 HCL 6 din 27.01.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1 din 2018.pdf  Anexa 1 
    Anexa 1.1 HCL 6 din 27.01.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1 din 2018  Anexa 1.1
    Anexa 1.2 HCL 6 din 27.01.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1 din 2018  Anexa 1.2
    Anexa 1.3 HCL 6 din 27.01.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1 din 2018  Anexa 1.3
 7 27/01/2022

HCL privind acordarea unor facilitati anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de calatori utilizate de catre SC RATBV SA, pe ruta Budila- Brasov si retur

 HCL 7
   

Anexa 1 HCL 7

 Anexa 1 
 8 27/01/2022

HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 HCL 8
   

Anexa 1 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1
   

Anexa 1.1 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.1
   

Anexa 1.2 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.2
   

Anexa 1.3 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.3
   

Anexa 1.4 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.4
   

Anexa 1.5 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.5
   

Anexa 1.6 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.6
   

Anexa 1.7 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.7
   

Anexa 1.8 HCL 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante

 Anexa 1.8
 9  27/01/2022

HCL 9 din 27.01.2022 pentru aprobarea dezlipirii imobilului situat în extravilanul localității Budila, identificat prin nr. cad. 101977 din C.F. 101977 Budila

 HCL 9  
10 27/01/2022

HCL 10 din 27.01.2022 Privind aprobarea rețelei școlare care va funcționa în comuna Budila

 HCL 10
11 27/01/2022

HCL 11 din 27.01.2022 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii “Desfiintare imobil- cladire depozit. Infiintare și dotare gradinita”- faza SF

 HCL 11
12 27/01/2022

HCL 12 din 27.01.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii “Educatia, prioritatea comunitatii din Budila”

 HCL 12
13 27/01/2022

HCL 13 din 27.01.2022 privind asigurarea sustenabilitatii proiectului “Educatia, prioritatea comunitatii din Budila

 HCL 13
14 27/01/2022

HCL 14 din 27.01.2022 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul II al anului 2021

 HCL 14
15 27/01/2022

HCL 15 din 27.01.2022 privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila, a Regulamentului, a Studiului de oportunitate

 HCL 15
   

Anexa 1 HCL 15 din 27.01.2022 aprobare serviciu caini fara stapan - Studiu oportunitate

 Anexa 1
   

Anexa 2 HCL 15 din 27.01.2022 aprobare serviciu caini fara stapan - Regulament

 Anexa 2
   

Anexa 3 HCL 15 din 27.01.2022 aprobare serviciu caini fara stapani - Caiet sarcini

 Anexa 3
   

Anexa 4 HCL 15 din 27.01.2022 privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Budila, a Regulamentului, a Studiului de oportunitate

 Anexa 4
16 27/01/2022

HCL 16 din 27.01.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si de personal ale SC CLB TRANSRUT SRL, pentru anul 2022

 HCL 16
   

Anexa 1 HCL 16 din 27.01.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si de personal ale SC CLB TRANSRUT SRL, pentru anul 2022

 Anexa 1
   

Anexa 2 HCL 16 din 27.01.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si de personal ale SC CLB TRANSRUT SRL, pentru anul 2022

 Anexa 2
   

Anexa 3 HCL 16 din 27.01.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si de personal ale SC CLB TRANSRUT SRL, pentru anul 2022

 Anexa 3
17 27/01/2022

HCL 17 privind aprobarea Regulamentului privind colectarea deseurilor menajere si reciclabile de catre SC CLB TRANSRUT SRL si a contractelor- cadru

 HCL 17
   

Anexa 2 HCL 17 privind aprobarea Regulamentului privind colectarea deseurilor menajere si reciclabile de catre SC CLB TRANSRUT SRL si a contractelor- cadru

 Anexa 2
   

Anexa 3 HCL 17 privind aprobarea Regulamentului privind colectarea deseurilor menajere si reciclabile de catre SC CLB TRANSRUT SRL si a contractelor- cadru

 Anexa 3
18 27/01/2022

HCL 18 din 27.01.2022 privind aprobarea modificarii statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila

 HCL 18
19 27/01/2022

HCL 19 privind aprobarea Planului de mobilizare in caz de asediu si razboi si a Programului de aprovizonare cu produse alimentare

 HCL 19
20 27/01/2022

HCL 20 din 27.01.2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de asistență socială

 HCL 20
   

Anexa 1 HCL 20 din 27.01.2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de asistență socială

 Anexa 1
21 10/02/2022

HCL 21 din 10.02.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

 HCL 21
22 10/02/2022

HCL 22 din 10.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea Gradinitei cu Program Normal Budila

 HCL 22
   

Anexa 1 HCL 22 din 10.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de functionare a spatiului de joaca, aflat in curtea Gradinitei cu Program Normal Budila

 Anexa 1
23 10/02/2022

HCL 23 din 10.02.2022 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general

 HCL 23
24 10/02/2022

HCL 24 din 10.02.2022 privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de finantare nr. C0760CM0011770800087 pentru proiectul de investitii Reabilitare si dotare Camin Cultural

 HCL 24
25 10/02/2022

HCL 25 din 10.02.2022 pentru aprobarea dezlipirii imobilelor situate în extravilanul comunei Budila, identificate prin nr. cad. 102051, nr. cad. 102026, nr. cad. 102311, nr. cad. 102327

 HCL 25
   

Anexa 1 HCL 25 din 10.02.2022 pentru aprobarea dezlipirii imobilelor situate în extravilanul comunei Budila, identificate prin nr. cad. 102051, nr. cad. 102026, nr. cad. 102311

 Anexa 1 
   

Anexa 2 HCL 25 din 10.02.2022 pentru aprobarea dezlipirii imobilelor situate în extravilanul comunei Budila, identificate prin nr. cad. 102051, nr. cad. 102026, nr. cad. 102311

 Anexa 2
   

Anexa 3 HCL 25 din 10.02.2022 pentru aprobarea dezlipirii imobilelor situate în extravilanul comunei Budila, identificate prin nr. cad. 102051, nr. cad. 102026, nr. cad. 102311

 Anexa 3
   

Anexa 4 HCL 25 din 10.02.2022 pentru aprobarea dezlipirii imobilelor situate în extravilanul comunei Budila, identificate prin nr. cad. 102051, nr. cad. 102026, nr. cad. 102311

 Anexa 4
26 11/02/2022

HCL 26 din 11.02.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata 11.02.2022

 HCL 26
27 11/02/2022

HCL 27 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pentru anul 2022

 HCL 27
28 25/02/2022

HCL 28 din 25.02.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

 HCL 28
29 25/02/2022 

HCL 29 din 25.02.2022 de completare a HCL 27 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local, pentru anul 2022

 
30 25/02/2022

HCL 30 din 25.02.2022 privind desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a probei de interviu in anul 2022 directori.pdf

 HCL 30
31 25/02/2022

HCL 31 de modificare a HCL 91 din 30.09.2021 privind radierea din Cartea Funciara a dreptului de proprietate inscris in favoarea Statului Român si a dreptului de folosinta notat în favoarea Trustului Regional Gostat Brasov si inscrierea dreptului

 HCL 31
32 25/02/2022

HCL 32 din 25.02.2022 privind radierea din CF 100726 a dreptului de proprietate inscris in favoarea Statului Român.pdf

 HCL 32
33 25/02/2022

HCL 33 din 25.02.2022 de modificare a HCL nr. 24 din 10.02.2022 privind aprobarea modificarii bugetului pentru proiectul de investitii ’’Reabilitare si dotare Camin Cultural

 HCL 33
34 07/03/2022

HCL 34 din 07.03.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2022

 HCL 34
35 07/03/2022

HCL 35 din 07.03.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

 HCL 35
36 07/03/2022

HCL 36 din 07.03.2022 de modificare a HCL 29 25.02.2022 de completare a HCL 27 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022

 HCL 36
37 07/03/2022

HCL 37 din 07.03.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere pentru imobilul identificat prin CF 100316 C4 in suprafata de 210 mp, utilizat de catre Fundatia Firm Foundations Romania

 HCL 37
38 07/03/2022

HCL 38 din 07.03.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere a imobilului teren cu suprafata de 5000 mp, T3 P36, in vederea organizarii santierului pentru lucrarea Reconstructie pod

 HCL 38
39 17/03/2022

HCL 39 din 17.03.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata

 HCL 39
40 17/03/2022

HCL 40 din 17.03.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 07.03.2022

 HCL 40
   

Anexa 1 HCL 40 din 17.03.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 07.03.2022

Anexa 1
41 17/03/2022

HCL 41 din 17.03.2022 privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de finantare pentru proiectul de investitii Reabilitare si dotare Camin Cultural, comuna Budila

 HCL 41
   

Anexa 1 HCL 41 din 17.03.2022 privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de finantare pentru proiectul de investitii Reabilitare si dotare Camin

 Anexa 1
   

Anexa 2 HCL 41 din 17.03.2022 privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de finantare pentru proiectul de investitii Reabilitare si dotare Camin

 Anexa 2
   

Anexa 3 HCL 41 din 17.03.2022 privind aprobarea modificarii bugetului aferent Contractului de finantare pentru proiectul de investitii Reabilitare si dotare Camin

 Anexa 3
42 17/03/2022

HCL 42 din 17.03.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general al obiectivului de investitii Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Budila

 HCL 42
   

Anexa 1 HCL 42 din 17.03.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general al obiectivului de investitii Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Budila

 Anexa 1
43 30/03/2022

HCL 43 din 30.03.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata

 HCL 43
44 30/03/2022

Consiliul Local Budila, HCL 44 din 30.03.2022 privind modificarea programului de investitii al comunei Budila pe anul 2022

 HCL 44
   

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 44 din 30.03.2022 privind modificarea programului de investitii al comunei Budila pe anul 2022

 Anexa 1
45 30/03/2022

HCL 45 din 30.03.2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie Bancara pentru realizarea investitiei Reabilitare si dotare Camin Cultural

 HCL 45
46 05/04/2022

HCL 46 din 05.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

 HCL 46
47  05/04/2022

HCL 47 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29.12.2021

 HCL 47
48  05/04/2022

HCL 48 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de indata a Consiliului Local din data de 04.01.2022

 HCL 48
49  05/04/2022 

HCL 49 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27.01.2022

 HCL 49
50 05/04/2022 HCL 50 din 05.04.2022 privind aprobarea cererii de finantare a proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere in comuna Budila”  HCL 50
51  05/04/2022

HCL 51 din 05.04.2022 pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Budila pe anul 2021

 HCL 51
52 05/04/2022

HCL 52 din 05.04.2022 privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 101051 nr top. 689 2 1

 HCL 52
53 05/04/2022

HCL 53 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de indata a Consiliului Local din data de 17.03.2022

 HCL 53
54  05/04/2022 

HCL 54 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 30.03.2022

 HCL 54
55 05/04/2022

HCL 55 din 05.04.2022 privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100656 nr top. 684 1

 HCL 55
56  05/04/2022 

HCL 56 din 05.04.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2021 si ianuarie 2022 şi stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

 HCL 56
57 05/04/2022

HCL 57 din 05.04.2022 privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100724 nr top. 686 2 10

 HCL 57
58  05/04/2022

HCL 58 din 05.04.2022 privind atestarea la domeniul privat al UAT Budila a imobilelor inscrise in CF 100661 nr. top. 681, 683 1, 683 2, 685

 HCL 58
59 05/04/2022 

HCL 59 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 10.02.2022

 HCL 59
60  05/04/2022

HCL 60 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de indata a Consiliului Local din data de 11.02.2022

 HCL 60
61 05/04/2022 

HCL 61 din 05.04.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 25.02.2022

 HCL 61
62 18/04/2022

HCL 62 din 18.04.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata

 HCL 62
63 18/04/2022

HCL 63 din 18.04.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, pe anul 2022

 HCL 63
64 18/04/2022

Consiliul Local Budila, HCL 64 din 18.04.2022 pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe

 HCL 64
64 18/04/2022

HCL 64 din 18.04.2022 pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe erata

 HCL 64
65 18/04/2022

HCL 65 din 06.05.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata

 HCL 65
66 06/05/2022

HCL 66 din 06.05.2022 privind aprobarea participarii la Programul Operaţional Regional 2014-2020

 HCL 66
   

Anexa 1 si Anexa 3 la HCL 66 Centre comunitare integrate

 Anexa 1
67 06/05/2022 

Consiliul Local Budila, HCL 67 din 06.05.2022 privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI ”ISO Mediu” Brașov gestiune deseuri

 HCL 67
68 13/05/2022

Consiliul Local Budila, HCL 68 din 13.05.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata

 HCL 68
69 13/05/2022

Consiliul Local Budila, HCL 69 din 13.05.2022 privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente PNRR Componenta 10 Anexa 2

 HCL 69
   

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 69 din 13.05.2022 privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente PNRR Componenta 10

 Anexa 1
70 27/05/2022

Consiliul Local Budila, HCL 70 din 27.05.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

 HCL 70
71 27/05/2022

Consiliul Local Budila, HCL 71 din 27.05.2022 privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local

 HCL 71
72 27/05/2022

Consiliul Local Budila, HCL 72 din 27.05.2022 privind aprobarea Planului anual de actiune a serviciilor sociale administrate

 HCL 72
   

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 72 din 27.05.2022 privind aprobarea Planului anual de actiune a serviciilor sociale administrate

 Anexa 1
73 27/05/2022

Consiliul Local Budila, HCL 73 din 27.05.2022 privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei Budila, aferente semestrului II

 HCL 73
   

Consiliul Local Budila, Anexa 1 la HCL nr. 71 din 27.05.2022 privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni

 Anexa 1
74  27/05/2022

Consiliul Local Budila, HCL 74 din 27.05.2022 privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT SCIM ACOR

 HCL 74
75 09/06/2022

Consiliul Local Budila, HCL 75 din 09.06.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 775 din 24.03.2005 incheiat cu Kovacs Ildiko

 HCL 75
76 27/05/2022

Consiliul Local Budila, HCL 76 din 27.05.2022 privind aprobarea Statutului comunei Budila

 HCL 77
   

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 76 din 27.05.2022 privind aprobarea Statutului comunei Budila

 Anexa 1
77 27/05/2022 

Consiliul Local Budila, HCL 77 din 27.05.2022 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri

 HCL 77
   

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 77 din 27.05.2022 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri

 Anexa 1
78 27/05/2022 

Consiliul Local Budila, HCL 78 din 27.05.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 05.04.2022

 HCL 78
   

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 78 din 27.05.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 05.04.2022

 Anexa 1
79 27/05/2022 

Consiliul Local Budila, HCL 79 din 27.05.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 18.04.2022

 HCL 79
   

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 79 din 27.05.2022 privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare 18.04.2022

 Anexa 1

80 27/05/2022 

Consiliul Local Budila, HCL 80 din 27.05.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de indata a Consiliului Local din data de 06.05.2022

 HCL 80
   

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 80 din 27.05.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 18.04.2022

 Anexa 1
81 27/05/2022 

Consiliul Local Budila, HCL 81 din 27.05.2022 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de indata a Consiliului Local din data de 13.05.2022

 HCL 81
82 27/05/2022

Consiliul Local Budila, HCL 82 din 27.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila

 HCL 82
   

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 82 din 27.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila

 Anexa 1
   

Consiliul Local Budila, Anexa 2 HCL 82 din 27.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila

 Anexa 2
   

Consiliul Local Budila, Anexa 3 HCL 82 din 27.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de personal si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila

 Anexa 3
83 27/05/2022

Consiliul Local Budila, HCL 83 din 27.05.2022 privind scoaterea din evidentele fiscale a unor sume reprezentand amenzi contraventionale ale unui debitor decedat

 HCL 83
84 23/06/2022

HCL 84 din 23.06.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2022

 HCL 84
85 23/06/2022

HCL 85 din 23.06.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata

 HCL 85
86 26/06/2022

HCL 86 din 23.06.2022 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal si de functii

 HCL 86
   

Anexa 1 HCL 86 din 23.06.2022 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal si de functii

 Anexa 1
   

Anexa 2 HCL 86 din 23.06.2022 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal si de functii

 Anexa 2
   

Anexa 3 HCL 86 din 23.06.2022 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de personal si de functii

 Anexa 3
87 30/06/2022

Consiliul Local Budila, HCL 87 din 30.06.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

 HCL 87
88  30/06/2022 

Consiliul Local Budila, HCL 88 din 30.06.2022 pentru aprobarea Proiectului Actului adiţional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1 2018 AMDDTPBv RATBV SA

 HCL 88
   

Anexa 1 HCL 88 din 30.06.2022 pentru aprobarea Proiectului Actului adiţional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1 2018 AMDDTPBv RATBV SA

 Anexa 1
89 30/06/2022

Consiliul Local Budila, HCL 89 din 30.06.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 775 24.03.2005 incheiat cu Kovacs Ildiko

 HCL 89
90 30/06/2022

Consiliul Local budila, HCL 90 din 30.06.2022 privind incetarea mandatului de administrator al SC CLB TRANSRUT SRL si SC CLB TRANS SRL, al domnului Comanar Ioan, ca urmare a demisiei si aprobarea derularii procedurii de selectie a unui administrator

 HCL 90
91 14/07/2022

Consiliul Local Budila, HCL 91 din 14.07.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata

 HCL 91
92 14/07/2022

Consiliul Local Budila, HCL 92 din 14.07.2022 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Budila nr. 66 din 06.05.2022 Centre comunitare

 HCL 92
   

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 92 din 14.07.2022 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Budila nr. 66 din 06.05.2022 Centre comunitare

 Anexa 1
   

Consiliul Local Budila, Anexa 2 HCL 92 din 14.07.2022 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Budila nr. 66 din 06.05.2022 Centre comunitare

 Anexa 2
93 26/07/2022

Consiliul Local Budila, HCL 93 din 26.07.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

 HCL 93
94 26/07/2022

Consiliul Local Budila, HCL 94 din 26.07.2022 privind desemnarea domnului Ambrus Alexandru Mihai administrator interimar al SC CLB TRANSRUT SRL si al SC CLB TRANS SRL

 HCL 94
95 26/07/2022

Consiliul Local Budila, HCL 95 din 26.07.2022 privind incheierea unui contract de concesiune cu doamna Cotescu Ruxandra

 HCL 95
96 26/07/2022 

Consiliul Local Budila, HCL 96 din 26.07.2022 de modificare a HCL 73 27.05.2022 privind alinierea burselor finanțate din bugetul comunei Budila, aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022

 HCL 96
97 26/07/2022

Consiliul Local Budila, HCL 97 din 26.07.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, pe anul 2022

 HCL 97
98 26/07/2022

Consiliul Local Budila, HCL 98 din 26.07.2022 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari silvice cu OS Bucegi Piatra Craiului Ciucas RA pentru punerea in valoare, autorizare in vederea exploatarii

HCL 98
  Anexa 1

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 100 din 12.08.2022 de modificare a HCL 55 din 21.05.2021 privind implementarea proiectului Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 Anexa 1
   

Hotărâri ședința CL 12.08.2022

 Hotărâri 
   

Hotărâri ședința CL 30.08.2022

 Hotărâri
   

Hotărâri ședința CL 30.09.2022

 Hotărâri
   

Hotărâri ședința CL 14.10.2022

 Hotărâri
   

Hotărâri ședința CL 24.10.2022

 Hotărâri
   

Hotărâri ședința CL 03.11.2022

 Hotărâri
128 03.11.2022

Consiliul Local Budila, HCL 128 din 03.11.2022 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare de indata

 HCL 128
129 03.11.2022

Consiliul Local Budila, HCL 129 din 03.11.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, pe anul 2022

 HCL 129
   

Hotărâri ședința CL 24.11.2022

 Hotărâri
150 21.12.2023

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 150 din 21.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2024

HCL 150
  Anexa 1

Consiliul Local Budila, Anexa 1 HCL 150 din 21.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2024

Anexa 1
   

Hotarile CL Budila in Decembrie 2022

 

 

 

Hotărâri emise de către Consiliul Local Budila în anul 2021

Registrul Hotararilor Consiliului Local Budila 2021

 

 

Consiliul Local Budila, HCL 30 din 28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului si a Regulamentului de Ordine Interioara Anexa 1

Consiliul Local Budila, HCL 30 din 28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Budila si a Regulamentului de Ordine Interioara Anexa 2

Consiliul Local Budila, HCL 31 din 06.04.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii programului pentru Scoli al Romaniei

Consiliul Local Budila, HCL 30 din 06.04.2021 aprobare ordine zi sedinta extraordinara de indata 06.04.2021

Hotarari CL 2021

Hotarari CL martie 2020

Hotarari CL ianuarie 2020

Hotarari CL2020

Hotarari CL noiembrie-decembrie 2019

Hotarari CL 2013

Hotarari CL 2014

Hotarari CL 2015

Hotarari CL 2016-2019


Print