Acte necesare pentru Ajutor social

 • cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului social
 • acte doveditoare privind componenta familiei: carte de identitate, certificat de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, livret de familie, certificat de deces (dupa caz)
 • talon de somaj
 • cupon alocatie de stat pentru copilul prescolar
 • cupon alocatie de sustinere a familiei (dupa caz)
 • adeverinta de elev in care se specifica daca beneficiaza de alocatie si bursa
 • decizie pentru pierderea capacitatii de munca, gradul I sau II de invaliditate (dupa caz)
 • talon de pensie de urmas si decizie in cazul copiilor care au parinti decedati
 • adeverinta de salariu pentru luna anterioara depunerii cererii de ajutor social
 • hotarare de adoptie, incredintare sau plasament (dupa caz)
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator (dupa caz)
 • acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap (dupa caz)
 • actul doveditor privind proprietatea, contract de inchiriere locuinta, etc.
 • persoanele apte de munca dar care NU realizeaza venituri, trebuie sa demonstreze faptul ca sunt in evidenta Agentiei Teritoriale pentru Ocuparea Fortei de Munca
 • certificat de rol fiscal eliberat de Serviciul Public de Finante Publice Locale (dupa caz)
 • adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte daca realizati venituri din activitati pe cont propriu
 • adeverinta de la registrul agricol
 • adeverinta din care sa rezulte ca NU beneficiati de ajutor social
 • certificat medical privind capacitatea/incapacitatea de munca

Print