ALOCAŢIE COMPLEMENTARĂ SAU DE SUSŢINERE

  • cerere tip
  • copie livret de familie
  • adeverinţă de salarizare (salariul net+tichete de masă), cupon şomaj, cupon pensie
  • adeverinţă de elev
  • cupon alocaţie de stat
  • hotărîre judecătorească pentru încredinţarea minorilor, în caz de divorţ al părinţilor
  • actele de identitate în original

Print