Stare civila

Acte necesare pentru OFICIEREA CĂSĂTORIEI

 • certificate de naştere original şi copie;
 • buletine de identitate;
 • certificate prenupţiale (de la medicul de familie, policlinică);
 • sentinţa, hotărare de divorţ definitivă şi irevocabilă (unde este cazul);
 • timbru fiscal de 2 leiActe necesare pentru ELIBERARE CERTIFICAT DECES

 • buletin identitate persoana decedată;
 • certificat de naştere persoana decedată;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat medical constator al decesului;
 • livret militar pentru bărbaţi;
 • buletin identitate declarant;
 • pentru decese din accidente – adeverinţa de la Parchet (necesară şi în cazul în care decesul se declară cu o întirziere de peste 3 zile);
 • timbru fiscal de 2 leiActe necesare pentru ELIBERARE LIVRET DE FAMILIE LA CERERE

 • cerere tip;
 • buletine de identitate soţ şi soţie;
 • certificat de căsătorie;
 • certificate de naştere ale copiiilorActe necesare pentru ELIBERARE DUPLICAT CERTIFICAT NAŞTERE/CĂSĂTORIE/DECES

 • cerere tip;
 • buletin identitate/carte de identitate/adeverinţă de identitate;
 • timbru fiscal de 2 lei.

Print