Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544-2001 pentru anul 2019

Buletin informativ 15.10, 18.2, proces verbal de afisare deschide aici

Modele de reclamatii administrative deschide aici

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544 din 2001 în anul 2018

Deschide aici

Model solicitare Legea 544/2001

Formular .doc

Formular .pdf

Informatii proiect „Guvernare transparentă, deschisă și participativă -standardizare, armonizare, dialog imbunătățit"cod SIPOCA 35

Deschide aici

Raport de evaluare privind implementarea legii 544

27.04.2018


Print