Primarul Budilei

Irimia Marsavela
Irimia MarsavelaPrimar
Vă mulţumesc pentru că aţi ales să utilizaţi şi acest canal de comunicare, o modalitate prin care Primăria Comunei Budila este mai aproape de cetăţenii şi oaspeţii săi, dar şi o platformă menită a îmbunătăţi activitatea de comunicare atât dinspre comuna către cetăţean, cât şi în sens invers. Mulţumesc tuturor celor din Budila pentru interesul pe care îl manifestă faţă de toate evenimentele, noutăţile şi activităţile de interes public. În această direcţie doresc să susţin implicarea nemijlocită a acestora pentru ca Budila, centru economic, istoric şi religios să continue să se dezvolte, păstrând totodată tradiţia şi valorile care l-au consacrat. Cu respect!

Prioritățile administrației

Reabilitarea și modernizarea drumurilor și ulițelor comunale
Necesitatea asigurarii accesului neingradit la infrastructura de baza pentru turisti si agentii economici

Atribuțiile primarului

Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comună.

participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

Indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local.

Mesajul Primarului

Vă mulţumesc pentru că aţi ales să utilizaţi şi acest canal de comunicare, o modalitate prin care Primăria Comunei Budila este mai aproape de cetăţenii şi oaspeţii săi, dar şi o platformă menită a îmbunătăţi activitatea de comunicare atât dinspre comuna către cetăţean, cât şi în sens invers. Mulţumesc tuturor celor din Budila pentru interesul pe care îl manifestă faţă de toate evenimentele, noutăţile şi activităţile de interes public. În această direcţie doresc să susţin implicarea nemijlocită a acestora pentru ca Budila, centru economic, istoric şi religios să continue să se dezvolte, păstrând totodată tradiţia şi valorile care l-au consacrat. Cu respect!
Irimia Marsavela
Primar
Comuna Budila 
 

Comuna Budila 
str. Principala nr. 261, comuna Budila
Judetul Brasov
Telefon: +0268518153
e-mail: primariabudila@yahoo.com