Secretarul general al comunei

Benia Alexandra
Benia Alexandra Secretar General al Comunei

In calitate de secretar general al comunei Budila, va adresez bun venit pe pagina de internet a Primariei Comunei!

Ne dorim ca pe această cale, să venim în sprijinul dumneavoastră, cu informații ce vă sunt necesare în diverse domenii de activitate, dar si cu informații legate de populația comunei, date geografice si istorice.

Facem tot posibilul ca împreună, administrație publică locală - cetățeni, să realizăm obiective care să ne sprijine în activitatea de zi cu zi și să sporească nivelul de trai al locuitorilor comunei.

 

 

Benia Alexandra
Secretar General
Comuna Budila 
 

Comuna Budila 
str. Principala nr. 261, comuna Budila
Judetul Brasov
Telefon: +0268518153
e-mail: primariabudila@yahoo.com

In plus fata de atributiile care imi sunt atribuite prin lege, imi doresc dezvoltarea comunei, in acest fel devenind un centru al oportunitatilor.

 

Pentru acest lucru, am contribuit la depunerea proiectelor (ex. Infiintare sistem gaze naturale, Canalizarea apelor menajere, proiecte pentru educatie, incluziunea romilor) si la implementarea celor pe care Comuna Budila le-a castigat. In anul 2021 am cautat liniile de finantare potrivite pentru comunitatea din Budila, am participat la depunerea cererilor de finantare prin oferirea de idei si solutii pentru dezvoltarea comunei si am inceput implementarea a 3 proiecte mari pentru Comuna: “ Cheia viitorului- Incluziune sociala in Comuna Budila” , prin care se va construi o gradinita, cu program prelungit de 8 ore, bucatarie, loc de odihna, cabinet medical si stomatologic si prin care se vor organiza mai multe activitati deosebit de importante pentru 1335 persoane din grupul tinta, “Electrificare in Comuna Budila”, prin care se vor achizitiona panouri fotovoltaice pentru 47 case neelectrificate si proiectul “School – My future”, prin care am achizitionat un spatiu de joaca, carti, masute pentru copiii de la Gradinita cu Program Normal Budila si o table interactiva pentru Scoala Gimnaziala Budila si in cadrul caruia vom face diverse activitati cu copiii.

Proiectul “Cheia viitorului- Incluziune sociala in Comuna Budila” este implementat de catre Comuna Budila in parteneriat cu Asociatia Sprijin si Dezvoltare si beneficiază de un grant în valoare de 999,355 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală.

 

Obiectivul proiectului este creșterea incluziunii și abilitarea romilor vulnerabili și a persoanelor care trăiesc în condiții socio-economice similare, din comuna Budila, prin furnizarea de servicii integrate pentru aceste familii vulnerabile și dezvoltarea capacitatii individuale a membrilor familiilor. Perioada de implementare a proiectuluieste de 24 luni, începând cu 01.01.2022.

Proiectul “Eectrificare in comuna Budila” beneficiază de un grant în valoare de 184,204 €. Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Obiectivul general este creșterea numărului de gospodării care beneficiază de conectarea acestora  la soluții de electrificare cu resurse regenerabile, în comuna Budila, unde gospodăriile vizate sunt formate din persoane vulnerabile sărace, care nu își permit taxa de conectare, respectiv unde conectarea la rețea nu este fezabilă din punct de vedere economic. 

Vor beneficia de electrificarea cu o sursă de energie regenerabilă solară prin utilizarea unor sisteme de panouri fotovoltaice un număr de 47 de case din comuna Budila. Totodată, prin acest proiect vor beneficia de electrificare un număr de 94 de rezidenți permanenți, persoane vulnerabile,  care vor fi instruiți pentru a folosi soluțiile de electrificare pe bază de energie regenerabilă furnizate în cadrul proiectului.

De asemenea, am contribuit si voi contribui la gasirea de sponsori si sprijin pentru a ajuta comunitatea vulnerabila.

Cu aleasa pretuire,
Secretar general,
Alexandra Aveluta BENIA

Atribuțiile secretarului general

avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;

coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor locali;

asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;

asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;