Registru agricol

I. Eliberarea Carnetelor de Producător Agricol

Acte necesare:

 • Cerere tip;
 • Proces-verbal
 • Actul de proprietate (Titlu de proprietate/hotărâre judecătorească/certificat de moştenitor/act de partaj voluntar/act de donaţie/contract de vânzare-cumpărare);
 • Proces-verbal de punere în posesie;
 • Schiţa terenului;
 • Certificat cu numărul de stradă al terenului;
 • Copie Buletin de identitate.
 • Taxă pentru eliberarea Certificatului de producător în valoare de 69lei, iar pentru viza trimestrială a acestuia 17 lei



II. Eliberarea de adeverinţe privind Registrul Agricol

Acte necesare:

 • Copie Buletin de identitate
 • Cerere
 • Timbru fiscal în valoare de 2 lei



III. Deschidere de rol

Acte necesare:

 • Cerere tip;
 • Proces-verbal
 • Actul de proprietate (Titlu de proprietate/hotărâre judecătorească/certificat de moştenitor/act de partaj voluntar/act de donaţie/contract de vânzare-cumpărare);
 • Proces-verbal de punere în posesie;
 • Schiţa terenului;
 • Certificat cu numărul de stradă al terenului;
 • Copie Buletin de identitate.



IV. Eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor

Acte necesare:

 • Cerere tip;
 • Timbru fiscal în valoare de 2 lei /cap de animal



V. Eliberarea adeverinţelor pentru obţinerea venitului minim garantat conform Legii nr. 416/2001

Acte necesare:

 • Copie Buletin de identitate
 • Cerere



VI Eliberarea adeverintelor pentru obtinerea cartii de identitate

Acte necesare:

 • cartea de identitate
 • timbru fiscal in valoare de 2 lei

 


Print